Menu

Strona Główna

Zarząd

Statut

O cmentarzach

Zabytkowe nagrobki

Prace konserwatorskie

Wydawnictwa/Publikacje

Galeria

Kontakt

Archiwum


Sponsor:

Sanok ul. 3 Maja 16


 
 

 Zabytkowe  nagrobki


Wykaz obiektów z cmentarzy przy ulicy Rymanowskiej i przy ulicy Matejki w Sanoku podlegających ochronie prawnej - wpisanych do rejestru zabytków decyzją z 20 grudnia 1982r.
Potwierdzone dnia 20 maja 2009 r. przez
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w Przemyślu, DELEGATURA w Krośnie.
ul. Rymanowska:
1. Nagrobek Anny Radomskiej
2. Nagrobek Magdaleny Truskolaskiej
3. Nagrobek Marii i Kazimierza Sulimirskich
4. Nagrobek Leona Zaleskiego i Petroneli Hoffman
5. Nagrobek Marii Anny Baranowicz
6. Grobowiec ks.Bronisława Stasickiego (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2020 r.)
7. Grobowiec Adama Dębickiego
8. Nagrobek Olgi Ścibor - Rylskiej
9. Grobowiec rodziny Słuszkiewiczów
10. Nagrobek Alfreda i Leontyny Konratowicz
11. Nagrobek Maniusi Dabożówny
12. Nagrobek Wojciecha Ślączki
13. Nagrobek Marii z Truskolaskich Leszczyńskiej
14. Nagrobek Józia i Stasia Borczyków
15. Nagrobek Wasyla Czemarnika
16. Nagrobek Cyryla Jaksy - Ładyżyńskiego
17. Nagrobek Floriana Nowaka
18. Nagrobek Mariana Bonawentury Jayko
19. Nagrobek Bronisławy Ślączkowej
20. Nagrobek Tadeusza i Zofii Kellerów
21. Nagrobek Karola Petschaca
22. Nagrobek Ludwika Święcha
23. Nagrobek Leona Norasa
24. Nagrobek Marii Iwanowiczowej
25. Nagrobek Jana i Honoraty Guzików
26. Nagrobek Zofii Siekierzyńskiej
27. Nagrobek Józefy Józefowiczówny
28. Nagrobek Józefa Salomona
29. Nagrobek Augusta Ścibor - Rylskiego
30.Nagrobek Feliksa Wilhelma Limbacha
31. Nagrobek Tytusa Lemera
32. Nagrobek Olgi z Nawratilów Krawczyńskiej
33. Grobowiec rodziny Lipińskich
34. Nagrobek Władysława Lurasiewicza
35. Nagrobek Stanisława Leszczyńskiego
36. Nagrobek rodziny Pleszowskich
37. Pomnik Bohaterów Powstań Polskich z 1831 i 1863 roku
38. Grobowiec rodziny Słuszkiewiczów
39. Nagrobek Marii Kernowej
40. Nagrobek Kazimiery Prus - Głowackiej
41. Nagrobek Zbyszko Szywarza
42. Nagrobek Zbigniewa Praczyńskiego
43. Nagrobek Anny i Franciszka Baran
44. Nagrobek Józefa Drozda
45. Nagrobek Marysi Górczyńskiej
46. Nagrobek Katarzyny z Wolańskich - Drwięgi
47. Nagrobek Jana Porajewskiego (odrestaurowano staraniem stowarzyszenia w 2016 r)
48. Grobowiec rodziny Mozołowskich
 ul.Matejki:
1. Nagrobek Józefy z Heinrichów Drozdowej (odrestaurowano staraniem      Stowarzyszenia w 2012 roku)
2. Nagrobek rodziny Konieczków
3. Grobowiec rodziny Pollaków
4. Nagrobek Władysława Niedżwieckiego (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2011 roku)
5. Grobowiec Mateusza Beksińskiego (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2010 roku)
6. Nagrobek Jana i Marii Germaków
7. Nagrobek Balbiny Germak
8. Nagrobek Grzegorza Hanulika
9. Grobowiec rodziny Kawskich
10. Nagrobek Feliksa Gieli (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2015 r.)
11. Nagrobek Amalii Celestyny Świtalskiej (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2013 roku)
12. Nagrobek Mariana Truszkowskiego (odrestaurowano staraniem Stowarzyszenia w 2011 roku)
13. Grobowiec rodziny Suszków
14. Grobowiec rodziny Lowy
oraz 2 nagrobki niezidentyfikowane, pochodzące z XIX wieku
 
Licznik odwiedzin

© COPYRIGHT by Zagór