Menu

Strona Główna

Zarząd

Statut

O cmentarzach

Zabytkowe nagrobki

Prace konserwatorskie

Wydawnictwa/Publikacje

Galeria

Kontakt

Archiwum


Sponsor:

 
 
*****************
************************

Sanok, marzec 2019

WERYFIKACJA FAKTÓW  Z   ŻYCIORYSU AMALII CELESTYNY ŚWITALSKIEJ


 W 2015 roku nasze stowarzyszenie wydało książeczkę z okazji pięciolecia istnienia
        pt."STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD STARYMI
       CMENTARZAMI W SANOKU 2009 - 2014".

 Zawiera ona m.in. biogramy osób spoczywających pod zabytkowymi nagrobkami.
  Wsród nich znajduje się biogram Amalii Celestyny Świtalskiej.
 Jako autorka tego biogramu pragnę jego treść zweryfikować, ponieważ niedawna        penetracja ksiąg parafialnych przez Pana Piotra Paszkiewicza i odkrycie przez Niego    nowych faktów obliguje mnie do tego. Oto sprostowanie:
 1) Amalia Celestyna  wychodzi za mąż za Albina Świtalskiego w 1876 roku.
 2) W tym samym roku rodzi się ich pierwsze dziecko - syn Tadeusz Felicjan
(zmarł 19 V 1887 r. w wieku 11 lat)
 3) W roku 1877 rodzi się Zosieńka ( zmarła 31 V 1881 w wieku ok. 3,5 lat)
 4) 7 II  roku 1882  przy porodzie umiera Amalia Celestyna Świtalska w wieku 41 lat.
Ta ciąża była więc trzecią ciążą Amalii Celestyny, a nie jak dotąd podawaliśmy -  pierwszą.
Nowo poznane fakty rzucają jednak światło na losy rodziny Albina Świtalskiego. Były one - jak widzimy - bardziej tragiczne niż moglibyśmy sądzić.

Z poważaniem
Ewa Filip

Informacja

Miło nam poinformować , że w wyniku tegorocznej kwesty zebraliśmy kwotę 3093 zł, 73 gr.
  Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.
Zarząd StowarzyszeniaKWESTA XI 2018


    Informujemy, że jak co roku odbędzie się kwesta na Cmentarzu Centralnym, z której dochód przeznaczamy na renowację zabytkowego nagrobka Bronisława Stasickiego usytuowanego na nowszej części cmentarza przy ul. Rymanowskiej.

1 XI będą kwestować członkowie naszego Stowarzyszenia, a 2 XI harcerze z Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.


Informacja
   Informujemy, że w czasie tegorocznej kwesty  ( 2017 ) na Cmentarzu Centralnym zebrana kwota wyniosła 3360 zł i 16 gr. Zasili ona pieniądze przeznaczone na renowację zabytkowego nagrobka księdza Bronisława Stasickiego. Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
 Przy okazji, gwoli przypomnienia podajemy kwoty jakie zbieraliśmy do naszej skarbony od początku istnienia Stowarzyszenia do dnia dzisiejszego:
rok 2009 - 1824 zł i 70 gr
rok 2010 - 2448 zł i 84 gr
rok 2011 - 3159 zł i 05 gr
rok 2012 - 3302 zł i 76 gr
rok 2013 - 3462 zł i 55 gr
rok 2014 - 3181 zł i 91 gr
rok 2015 - 2884  zł i 98 gr
rok 2016 - 2756 zł i 60 gr
rok 2017 - 3360 zł i 16 gr

Informacja

    Informujemy, że w dniach 31.X, 01.XI i 02.XI 2017 r. odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Sanoku kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Pieniądze będziemy zbierać do skarbony kwestarskiej ustawionej przed domem przedpogrzebowym. Nagrobkiem, który przeznaczamy do remontu jest nagrobek księdza Bronisława Stasickiego. Żył w latach 1836 - 1908. Był dziekanem, proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, kanonikiem honorowym kapituły przemyskiej, radnym miejskim, działaczem społecznym, członkiem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ.
Był także współzałożycielem BURSY WŁOŚCIAŃSKIEJ im. T. Kościuszki dla dzieci chłopskich. Funkcję proboszcza sanockiej Fary pełnił do śmierci w 1908 roku. Jak co roku  liczymy na ofiarność  sanoczan za którą z góry dziękujemy.
  

Informacja

    Zabytkowy nagrobek burmistrza dr Jana Porajewskiego już odrestaurowany. Komisyjny odbiór wykonanych prac konserwatorskich nastapił  30.09.2016 r.
W skład  komisji pod przewodnictwem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków weszli:  przedstawiciel Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami oraz wykonawczyni prac Pani  Sandra Benedyk-Dyl - konserwator dzieł sztuki.
 
.


Nagrobek J.Porajewskiego (niższy)

 Informacja

 W niedzielę 10 kwietnia 2016 roku w kościele pw.Przemienienia Pańskiego odbyła się kolejna już kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków burmistrza Jana Porajewskiego i księdza Bronisława Stasickiego.
Dochód z niej wyniósł 1184 zł i 80 gr. Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy

Informacja
   
   Informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, że wysokość składki członkowskiej wynosi 0,00 zł.

Uchwałę taką podjęto w dniu 22.01.2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Wszelkie ewentualne wpłaty na nasze  konto prosimy określać jako darowiznę. 


NASZA PUBLIKACJA - UZUPEŁNIENIE

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami i Muzeum Historyczne w Sanoku wspólnymi siłami wydały ciekawą publikację  pt.

” Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku 2009 – 2014”.
 Podsumowuje ona pierwsze 5 lat działalności Stowarzyszenia ratującego zabytkowe nagrobki na sanockim cmentarzu.
Wydawnictwo zawiera informacje o historii sanockich cmentarzy, losach ludzi spoczywających pod zabytkowymi nagrobkami odnowionymi w opisywanym czasie oraz Cmentarzu Ormiańskim  we Lwowie.

Redakcja książki :
 Wiesław Banach
 Andrzej Romaniak
Teksty :
Ewa Filip
Anna Ukleja
Andrzej Romaniak
Korekta:
Ewa Kasprzak
Opracowanie graficzne:
Artur Olechniewicz
Fotografie:
Dariusz Szuwalski
Druk:
AGENDA 2000
Publikacja do nabycia   w kasie sanockiego Muzeum Historycznego w cenie 10 zł.
Przy okazji treści w niej zawarte  pragniemy uzupełnić o informację, że pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się w budynku Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Sobieskiego 16 w Sanoku .
Zgodę na to wyraził Pan Bernard Jayko, który był wtedy Starszym Cechu. Zebrania Stowarzyszenia odbywają się w tym budynku do dziś.
Tą drogą składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy od początku zaufali nam, kibicują naszej działalności i wspierają nas w realizowaniu idei ratowania zabytków na naszym cmentarzu. Pozdrawiamy  wszystkich sanoczan i zachęcamy do lektury

 

Doceniono nas
"Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku" zostało uhonorowane przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami w Warszawie im. Jerzego Waldorffa.
Prezes tego Komitetu w liście skierowanym do naszego  Stowarzyszenia napisał:
"Szanowni Państwo
Kończąc obchody czterdziestolecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa proszę o przyjęcie wyrazów uznania za dotychczasowy trud włożony w ochronę starych cmentarzy zapoczątkowany przez naszego Patrona. Życzę wytrwałosci i sukcesów w dalszej działalności.
Proszę o przyjęcie od Komitetu wznowionej przez Ossolineum książki Tadeusza Marii Rudkowskiego "Cmentarz Powązkowski w Warszawie"

Z pozdrowieniami
Marcin Święcicki
  Wobec powyższego, tą drogą składam serdeczne podziękowania wszystkim tym członkom stowarzyszenia, którzy nie szczędzą wysiłku
i czasu pracując na tak pozytywny wizerunek naszej organizacji
oraz Pani Kamili Wojtowicz, która od początku istnienia stowarzyszenia (2009)  do chwili obecnej (2015) współpracowała z nami prowadząc wszystkie prace konserwatorskie. Dziękuję Państwu z całego serca.

Ewa Filip 

                                                                                                      
                                                                                                                        


O nas!


                        

STOWARZYSZENIE  OPIEKI NAD STARYMI CMENTARZAMI
(KRS 0000321676)  

DZIAŁA W OPARCIU O USTAWĘ 
            O  OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI Z 23 LIPCA 2003 r

"Jeżeli chcesz poznać historię miasta - pójdź na jego cmentarze".
"Każdy cmentarz - im jest bogaciej opatrzona spiżarnia śmierci - tym
bliższy zostaje życiu. Księga Wielkiej Lektury o czasie, który przeminął,
ale tu zostawił ostatnie trwałe ślady..."
(Jerzy Waldorff)

     
     Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 16.01.2009 roku.
Nasza działalność opiera się na pracy społecznej i środki finansowe na jej prowadzenie musimy pozyskiwać sami. Stowarzyszenie ma bowiem
 na celu ratowanie starych, zabytkowych
nagrobków przed całkowitym zniszczeniem.
Czynimy to, ponieważ cmentarz będąc częścią dziedzictwa kultury, jest jedyną w swoim rodzaju księgą
z której możemy poznawać historię miasta, wydobywać z mroków niepamięci ludzi, którzy poświęcili swoje życie, aby miasto to mogło się rozwijać. Nasi przodkowie w większości byli ludźmi skromnymi, krzątającymi się wokół swoich codziennych spraw, pracującymi np. w warsztatach rzemieślniczych. Ale niektórzy brali udział w życiu publicznym,  działali  w polityce, oświacie, kulturze. Wszyscy oni są bardzo ważni dla naszego miasta ponieważ tworzyli jego historię. Tę małą i tę wielką.

Gdy idziemy cmentarnymi alejkami pogrążeni w zadumie, mijając przepiękne nagrobki o dużej wartości artystycznej chylące się - niestety - ku upadkowi, to przesuwają nam się w wyobraźni minione epoki, nierzadko trudne, powstańcze, wojenne, bez których jednak nie byłoby nas - współczesnych.
Mamy obowiązek zrobić wszystko, aby ratować to nasze lokalne dziedzictwo kulturowe, nie tylko dla nas, ale także, a może przede wszystkim - dla przyszłych pokoleń.
Podejmujemy więc wszelkie próby, aby pozyskiwać środki pieniężne na ten cel. Organizujemy kwesty, zwracamy się do różnych firm i instytucji o wsparcie.
 Tak - cmentarz to miejsce smutne, ale jakże bliskie każdemu z nas. Urzeka swoim jesiennym pięknem
 i świątecznym nastrojem. Sprzątamy groby, palimy znicze, modlimy się.......

Naszych zmarłych symbolizuje krzyż, kamień, płyta nagrobna.
Ale jest spokojny, nieubłagany, najbardziej zacięty wróg tych symboli - CZAS. Mamy nadzieję, że uda nam się ten czas przechytrzyć i ocalimy miejsca pochówku naszych przodków a tym samym pamięć o nich.

Ewa Filip
 
Licznik odwiedzin

© COPYRIGHT by Zagór